Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie pod opieką pani Anny Mizerackiej-Nowak
Liczba punktów: 240 (220 punktów za worki i 20 punktów za kreatywność)
Szkoła podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie Sandomierskim pod opieką pani Elżbiety Dul
Liczba punktów: 210 (190 punktów za worki i 20 punktów za kreatywność)
Szkoła podstawowa nr 7
Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu pod opieką pani Katarzyny Konic-Kosmal
Liczba punktów: 205 (190 punktów za worki i 15 punktów za kreatywność)
Szkoła podstawowa nr 7